OVER ONS

We richten ons tot kansarme jongeren en jongeren met problemen die geen aansluiting vinden in het bestaande jeugdwerkaanbod. Ze vinden moeilijk hun weg in het onderwijs en hebben weinig carrièremogelijkheden.

Voor  deze jonge Antwerpenaren creëren we nieuwe kansen en een vertrouwde sfeer. Er is juridische en psychologische bijstand voorzien, maar wat centraal staat is dat jongeren elkaar helpen en steunen. Ze kunnen praten met elkaar over hun problemen en oplossingen geven. Dat is de grootste bedoeling erachter: ‘Jongeren helpen jongeren!’

Wie zijn onze medewerkers?

 


Famke Scheldeman
Voorzitster raad van bestuur
Vrijwilligster


Thomas Neefs
Mede-oprichter
Maatschappelijk werker
Bestuurslid

 

 


Kristof Daems
Contactpersoon en mede-oprichter
Maatschappelijk werker
Coördinator werking

 

 

judith


Judith Lucas
Jeugdwerker
Orthopedagoog
Medewerker vereniging waar armen het woord nemen

 

 

sarah


Sarah Lampen
Administratief assistent in opleiding en jeugdwerker
Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting
Medewerker vereniging waar armen het woord nemen.

 

 

Roeland staart naar je
Roeland Smeyers
Jeugdwerker
Sociaal cultureel werker
Medewerker vereniging waar armen het woord nemen

 

Ons team wordt versterkt door tal van enthousiaste vrijwilligers!