ONTSTAAN

2003

Thomas Neefs, Kristof Daems en Jenne Meyvis richten Betonne Jeugd op in buurthuis ‘De Wijde Wereld’ in Antwerpen. Deze jeugdwerking ontstaat op vraag van jongeren die geen aansluiting vinden bij het bestaande aanbod. Wekelijks organiseren ze een ontspannende activiteit waarin de jongeren centraal staan. Zij dragen de organisatie en laten hun stem horen.

2009

Betonne Jeugd mag zich een vzw noemen. In de Raad van Bestuur zetelen medewerkers van Straathoekwerk, de Provincie Antwerpen, JAC+, Uit de Marge en Samenlevingsopbouw. Drie jongeren die sinds 2003 actief zijn binnen Betonne Jeugd, sluiten zich ook aan.

2010

Doordat Thomas Neefs halftijds aan de slag gaat voor Betonne Jeugd, krijgt de vereniging meer vorm. Hij bouwt de dagelijkse werking verder uit en vertegenwoordigt de organisatie op Vlaams niveau.

De jongeren bouwen een Lijnbus volledig om tot hun mobiel clublokaal. De Betonne Jeugdbus groeit uit tot het boegbeeld van de organisatie.

2012

De Stad Antwerpen verleent een subsidie aan Betonne Jeugd. Vrijwilliger Kristof Daems is vanaf nu een halftijdse medewerker. Bovendien krijgen ze van de stad  in september een vast lokaal toegewezen: Sint-Andriesplaats 25, 2000 Antwerpen. Ze beginnen ook met een kinderwerking waardoor Thomas Neefs een voltijdse betrekking krijgt.